Ús Kubus

Een multifunctioneel centrum dat ruimte biedt aan:

 • Basisschool “De Optimist”
 • Kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang ”Kinderwoud”
 • Wijkvereniging ”Nijehaske”
 • Thuiszorg ”De Friese Wouden”
 • Ambulant wonen “Wil b.v.”
 • Dagbesteding Us Kubus

 

Onze school staat midden in de wijk Nijehaske en staat voor modern en kwalitatief goed onderwijs. Naast alle basisvakken bieden Engels voor alle groepen, programmeren en werken we met talentencircuits. Nieuwsgierig? Bel gerust voor een rondleiding 0513-627552

 

WIL

De activiteiten die plaats vinden op Us Kubus worden op eigen tempo volbracht en is afhankelijk van het individu. De sfeer is ontspannen/vriendelijk en behulpzaam.

Enkele voorbeelden van de dagelijkse activiteiten zijn:

 • Verzorgen van schone handdoeken in de lokalen/ toiletten en bijvullen van toiletpapier
 • Het verzorgen van de was in het hele gebouw/en externe locaties.
 • Bedden opmaken (kinderdagverblijf)
 • Er wordt koffie/thee gebracht bij de Leraren/ Kinderwoud d.m.v de koffiekar.
 • Schoolplein/wijk Nijehaske schoonhouden ( vegen/afval prikken)
 • Post ophalen bij postkantoor voor gebruikers MFC .
 • Wijkkranten bezorgen in de wijk

Als alle werkzaamheden zijn verricht is er tijd om creatief bezig te zijn d.m.v. breien, borduren, punniken, knutselen en eigen bedachte activiteiten.

Daarnaast worden wij ook betrokken bij activiteiten die op school plaats vinden, zoals een voorstelling, techniekweek e.d. Om zo de integratie te bevorderen op Us Kubus.

 

Caleidoscoop

Caleidoscoop welzijn is te vinden in de wijken en dorpen, ook bij u in de buurt!”

Caleidoscoop is de welzijnsorganisatie in de gemeente Heerenveen. We werken samen met bewoners aan een leefbare samenleving. Dit doen we door vrijwilligers te ondersteunen, verbindingen te leggen tussen organisaties en initiatieven te nemen op het gebied van leefbaarheid.

Ons jongerencentrum nodigt jongeren uit om zichzelf te ontwikkelen en in ons Vrijwilligers Servicepunt vind je alles over vrijwilligerswerk. Daarnaast werken de opbouwwerker, de preventiewerker en de VSP-er zij aan zij om bewoners te helpen hun leefomgeving te verbeteren.

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op via mail of bel 0513-629 090.

 

 

 

Kinderwoud

Kinderwoud Kinderopvang is een kinderopvangorganisatie met kinderdagverblijven, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang in Friesland.
Sinds juni 2015 vormt Kinderwoud Us Kubus samen met OBS De Optimist het Integraal Kind Centrum Us Kubus in Nijehaske. Het Kindcentrum is de ontmoetingsplaats van de wijk; een maatschappelijk centrum waarin meerdere partners samenwerken en een geïntegreerd aanbod bieden voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het aanbod is afgestemd op de talenten, de behoeften en ontwikkelingsperspectieven van alle kinderen op het gebied van de cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling.

De kernwaarden van Kinderwoud zijn Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing. Elk kind wordt GEZien. Vanuit deze waarden daagt Kinderwoud Us Kubus elk kind, van baby tot basisschoolkind, uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo verder te ontwikkelen. Om onze baby’s extra geborgenheid te bieden werken de pedagogisch medewerksters bovendien met babygebaren en zijn er speciale baby activiteitenhoekjes ingericht.

Kinderen zijn bij Kinderwoud Us Kubus continu op ontdekkingsreis, creativiteit en avontuur staan hierbij centraal. Dit realiseren we door Kinderwoud thema’s als Muziek & Media, Zomerlab of activiteiten zoals peutergym aan te bieden. Een doorlopende leerlijn tussen opvang en school biedt hierbij veel pluspunten. Met een gevarieerd aanbod van leeftijdsgerichte activiteiten, kunnen we bijvoorbeeld makkelijk aansluiten bij de activiteiten op school. Onder de juiste begeleiding leert een kind uit grote en kleine dagelijkse ervaringen iets waardevols.

Bij Kinderwoud mag elk kind mag zijn wie het is en maken we van ‘Elke dag een mooie dag!’