‘Samen staan voor een wijk, waarin het prettig wonen is’.

Doelstellingen

  1. Verhogen van de leefbaarheid in de wijk Nijehaske
  2. Behartigen belangen van de leden
  3. Creëren van mogelijkheden voor culturele en creatieve ontplooiing

Zo willen we de leefomgeving in de wijk Nijehaske verbeteren en de integratie van wijkbewoners bevorderen.

Onze website

Op onze website vindt u verder allerlei informatie over de wijk Nijehaske. De wijkvereniging is voor de gemeente onder andere een kanaal om vast te stellen wat er leeft in de wijk. De wijkvereniging heeft daarbij ook zeggenschap over het budget dat de gemeente besteed in onze wijk.

De gemeente Heerenveen over wijkbelangen

… We leggen met vertrouwen meer verantwoordelijkheid bij burgers en bedrijven. De wijk-en dorpsverenigingen krijgen meer zeggenschap
… Voor de wijken in de plaats Heerenveen wordt een met de dorpsvisies vergelijkbare werkwijze geïntroduceerd, zodat iedere wijk in de toekomst beschikt over een wijkvisie
… Deelname van inwoners aan activiteiten die bijdragen aan sociale participatie zoals vrijwilligerswerk, het combineren van werk met het verlenen van mantelzorg en wijk-en dorpsgerichte sport-en culturele activiteiten wordt bevorderd.

Bron: Collegeprogramma 2010-2014