Meitinkers: Vaste aanspreekpunten per wijk en dorp

“Meitinkers zijn hét aanspreekpunt voor alle dorps- en wijkbewoners”

Kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken? Zit u met een probleem? De Meitinker denkt met u mee. U kunt bij de Meitinker terecht voor een breed scala aan uitdagingen; gezondheid, financieel, juridisch of zorg. De Meitinker helpt u op weg naar een oplossing of brengt u in contact met degenen die een oplossing kunnen bieden.

 

Wat kan de Meitinker voor u betekenen?

  • De Meitinker denkt met u mee
  • Helpt waar nodig
  • Zorgt voor de juiste hulp
  • De Meitinker is een onafhankelijke tussenpersoon
  • Hulp van de Meitinker is gratis
  • De Meitinker is te vinden in heel de gemeente Heerenveen.

De Meitinker

De Meitinker legt contacten met bewoners in de verschillende wijken en dorpen. Daarnaast worden ook contacten onderhouden met dorps- en wijkbelangen en organisaties als woningbouwcoöperaties en ouderenbonden. Deze contacten worden gebruikt om goed aan te sluiten bij de behoefte van de verschillende burgers. Iedereen, van jong tot oud, kan aankloppen bij de Meitinker. Dankzij haar uitgebreide netwerk kan de Meitinker bemiddelen tussen burgers, vrijwilligers en organisaties.

De Meitinker inventariseert na een huisbezoek of een persoonlijk gesprek de behoeften van de dorps- of wijkbewoners. Er wordt gekeken naar eigen kracht en sociale netwerken. Het kan zijn dat ter ondersteuning of bij behoefte aan deskundige hulp een beroep wordt gedaan op professionele organisaties. Daarnaast wordt er bij meervoudige problematiek samengewerkt met het sociaal team van de gemeente Heerenveen.

Wie zijn de meitinkers van Nijehaske?

  • Amara Hagens

  • Faroek Ghazi

  • Mustafa Coskun

           T: 0513-617786   E:woonservicezone5@heerenveen.nl